Septiky

Stále častěji se stýkáme s tím, že vodohospodářský úřad nám nedovoluje se napojit na kanalizační řád z důvodu plných, či přetížených kapacit. V tomto případě máme dvě možnosti řešení, jak nakládat s odpadní vodou.  Použít jímku, nebo septik.

Septik je ideální řešení, kdy uvnitř septiku jsou tři komory, ve kterých zůstává kal jen v největší hlavní komoře, ze kterého voda  přetéká do dalších komor, kde se dále čistí. Mikroby a další způsoby přečištění, jako je prokysličení uvnitř hlavní komory se nám starají o to, že kal ubývá a nepřibývá jen jako v jímce. Tím pádem není potřeba kal ze septiku tak často vyvážet.

Septiky se vyrábějí ve třech provedeních, stejně jako nádrže na vodu i jímky.

  1. K obetonování: ideální instalace v místech, kde je jílovité, nebo písčité podloží.
  2. Samonosné: jsou vhodné do míst, kde není písčité, jílovité podloží, nevyskytují se spodní vody a není v blízkosti stavba, nebo pojízdná cesta.
  3. Dvouplášťové: jsou odolné v místech se spodní vodou a v blízkosti pojízdných cest.

Aktivní filtry