Jímky k obetonování

Jímky k obetonování jsou určené především do míst s vyšším statickým zatížením. Jejich železobetonová deska je dimenzována na tíhu odpovídající 600 mm vrstvě zeminy o běžné hustotě a hmotnosti a užitné zatížení povrchu terénu 250 kg/m2. Oproti tomu byste se při instalaci měli vyhnout místům s výskytem spodní vody a nestabilním podložím. Pro další účely nabízíme také jímky dvouplášťové a jímky samonosné.

Aktivní filtry