Septiky samonosné

Septik může být ideální a v mnoha případech také jediný (například z důvodu nedostatečných kapacit stávajícího kanalizačního řádu) způsob nakládání s odpadní vodou. Samonosný septik lze zabudovat do míst bez výskytu spodních vod a dál od blízkosti staveb a používaných cest. A vybírat můžete také z celé škály velikostí. Pro další účely nabízíme také septiky dvouplášťové a septiky k obetonování.

Aktivní filtry