Septiky dvouplášťové

Septik může být ideální a v mnoha případech také jediný (například z důvodu nedostatečných kapacit stávajícího kanalizačního řádu) způsob nakládání s odpadní vodou. Dvouplášťové septiky se od běžných liší tím, že se hodí i do míst s vyšším statickým zatížením a výskytem spodní vody do výšky 0,5m nad základovou spárou. Pro další účely nabízíme také septiky k obetonování a septiky samonosné.

Aktivní filtry