Septiky k obetonování

Septik může být ideální a v mnoha případech také jediný (například z důvodu nedostatečných kapacit stávajícího kanalizačního řádu) způsob nakládání s odpadní vodou. Septiky vhodné k obetonování jsou opatřeny železobetonovou deskou dimenzovanou na tíhu odpovídající 600 mm vrstvě zeminy běžné váhy a užitné zatížení povrchu terénu 250 kg/m2. Pro další účely nabízíme také septiky dvouplášťové a septiky samonosné.

Aktivní filtry