Filtrační šachta

Šachta zachytávající ze střech a gajgrů listí, jehličí, hmyz a ostatní hrubé nečistoty, které nemají v nádrži co dělat.