Komplexní řešení ČOV

Komplexní řešení hospodaření s přečištěnou odpadní vodou a následném využití k závlaze a technickým účelům.